Životní styl jako příčina chronických bolestí hlavy

0-6 bodů – Váš životní styl sám o sobě může vést k častým bolestem hlavy, a to i bez zohlednění doprovodných onemocnění. Změňte svou obvyklou aktivitu a věnujte více času procházkám na čerstvém vzduchu, komunikaci s příjemnými lidmi a fyzické aktivitě. Pravidelně měňte své prostředí. Při silných bolestech hlavy (více než 10 dní za poslední tři měsíce) vyhledejte lékařskou pomoc.

7-14 bodů – Váš životní styl je typický pro většinu lidí v populaci. Zároveň máte rizika syndromu chronické bolesti. Pro prevenci přehodnoťte svůj postoj k fyzické aktivitě, chůzi a pobytu na čerstvém vzduchu. Pamatujte, že nadměrný duševní a fyzický stres může vyvolat nástup bolesti. Při intenzivní cefalalgii nezanedbávejte konzultaci s ošetřujícím lékařem a neurologem.

Více než 15 bodů – patříte do kategorie lidí, kteří pečlivě sledují své zdraví a předcházejí nemocem. Vaše riziko chronických bolestí hlavy v důsledku sedavého způsobu života je minimální. A pokud k záchvatům přece jen dojde, pak s největší pravděpodobností souvisí s doprovodnými nemocemi, hormonálními změnami v dědičnosti a dalšími faktory. Nezapomínejte na sledování neurologem a včasnou korekci léčby.

instagram viewer

Jak často se ve vašem životě vyskytují stresové situace a situace spojené s nervovým přepětím?

  • Podíl